Doelstellingen

Doelstellingen

 

Palm LifeChart is een op de praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bipolaire stoornis. Het doel van het verzamelen van al die gegevens, is het leven van de betrokken mensen met bipolaire stoornis te verbeteren.

Het belang van continue en langdurige verlooponderzoeken van de bipolaire stoornis is reeds lang gekend.

 

Deze kennis wordt gebruikt in de LifeChart methode : 

Het concept wordt reeds lang toegepast, dit met hulp van aantekeningen op papier.

Dagelijkse werden aantekeningen van parameters zoals stoornis, verandering van stemming, slaapduur, nemen van geneesmiddelen en bepaalde levensgebeurtenissen door de pati├źnten zelf gemaakt.

 

PalmLifeChart gaat nu deze standaardmethode op een nieuw medium toepassen, die de gekende voordelen van de LifeChart methode behoudt en deze voor de betrokkenen en de professionelen optimaliseert.

Zo genieten beide groepen van de voordelen van deze elektronische methode.

 

De reactie van de betrokkenen : tijd wordt bespaard, de palm is handig, het programma is zuiver gestructureerd.

Voor de pati├źnten is het plezieriger werken met dit elektronische dagboek. (zie ook feasibility)

 

U ontvangt regelmatig een overzichtelijke grafische evaluatie, onmiddellijk na de overdracht van uw gegevens naar de server.

Door deze overdracht en het antwoord is het mogelijk, de continuïteit te verbeteren en de documentatie te vergemakkelijken.

De professionelen verkrijgen een waardevolle en goedkope ondersteuning door middel van de documentatie van langdurige ontwikkelingen in het verloop van een manische stoornis.

Moeizame reconstructieonderzoeken om de samenhang tussen de ziektefasen en mogelijke vroege symptomen of therapie├źn te achterhalen kunnen zo in de toekomst vermeden worden. Men kan langs de overzichtelijke grafiek het verloop van de ziekte herkennen en bepaalde karakteristieken opmerken.

 

Palm LifeChart kan aldus ook soms helpen een klinische beslissing te nemen.

PLC als Practice Based Research voor het optimaliseren van de farmacotherapie, Practice Based Research kan ook een optimalisatie van de wetenschap voor klinisch relevante vraagstelling betekenen.

Door het grote aantal mensen ontstaat er een immens grote hoeveelheid data. Deze data bevatten longitudinale informaties voor een langlopend onderzoek van verschillende combinatietherapie├źn. Op het gebied van de bipolaire stoornis staat de farmacotherapie voor een grote uitdaging: een monotherapie wordt er bijna niet meer toegepast. In plaats hiervan hebben wij een groot aantal van enkele substanties van verschillende klassen van substanties gecombineerd, van wie de werkzaamheid alleen in de monotherapie gekend is.

 

In de klassieke gecontroleerde klinische onderzoeken naar de criteria van de evidenzbazerende geneeskunde, is het niet mogelijk voor elke van deze verschillende combinatiemogelijkheden onderzoeken te doen : dit vanwege de hoge kosten en de tijd.

 

Maar toch eist de verantwoordelijkheid in de geneeskunde een gedifferentieerd onderzoek van de werkzaamheid.

 

De databank van het PLC-Project kan bij het onderzoek van de resultaten van de combinatietherapie├źn waardevolle diensten bewijzen. Deze databank levert systematisch opgemaakte, klinisch relevante data over het langdurige verloop onder bepaalde combinatietherapie├źn. Met hulp van industri├źle technieken voor de verzameling van data worden de effecten van geneesmiddeltherapie├źn zichtbaar gemaakt en op haar werkzaamheid beoordeeld.

 

Dat deze databank de meta-analyse op basis van gecontroleerde klinische onderzoeken niet kan vervangend is vanzelfsprekend. Maar waardevolle signalen worden verkregen: wanneer er bijvoorbeeld een groot aangelegde klinisch onderzoek nodig is.

 

Methodisch gaat die op praktijk gebaseerde databank gepaard met minder opwending, minder kosten, constante verbetering van de kwaliteit en de directe toepassing in de kliniek te overtuigen.

Zo hebben wij in het Palm LifeChart-concept een prototype van Practice Based Research System voor de toekomst.

Daarnaast is PLC een uitgangspunt voor verdere plannen op het gebied van praktijk geori├źnteerde studies met hulp van de “Neue Medien”.

Het overdoen van neuronpsychiatrische tests op de palm en de uitbreiding naar andere diagnoses zijn maar voorbeelden voor de toekomst.