Prvé informácie

Prvé inforámcie k Palm LifeChart (PLC)

PLC znamená Palmpilot-LifeChart – program pre Palms, iné vreckové poítače ale bežné PC - operačné systémy. Ma pomct´ kontinuálne a dlhodobo elektronicky dokumentovať priebeh bipolárnej poruchy. Ako základ k tomu slúži metodika LifeChart:

Metóda podobná denníku, ktorá je už roky odskúšaná v papierovej forme.

Veľa ľudí s bipolárnu poruchou už prišlo do kontaktu s rôznymi formami denníka: Predovšetkým ale v krízovch časoch. Akonáhle ale je akútna fáza prekonaná, skončia mnohí znovu so zadávaním údajov. Pri tom je ale práve čas pred alebo po fáze depresie alebo mánie vznamne dôležitá: Aká bola nálada týždeň predtým, často sa vykyvovala, koľko sa spalo a aké udalosti sa stali v tomto čase?

Tieto otázky dokážete odpovedať iba ťažko spamäti. Práve preto je toto kontinuálne zapisovanie dôležité pre postihnutých a ich ošetrujúcich lekárok a lekárov.

Palm LifeChart chce k tejto kontinuite prispievať:

Každý deň udávajú účastnici tohto projektu v priebehu 1-2 minút ich zadania do programu a zavedú si takto s minimálnou námahou ich osobný elektronický denník priebehu na základe viacerých jednoducho postavených kategórií.

A toto sa zadáva do programu PLC:

  Funkcia

  Obmedzenie manickými a depresívnymi symptómami (Funkcia) sa udáva pomocou škály.
  Ak ste doteraz nezažili žiadne obmedzenia manickými alebo depresívnymi symptómami, znamená hodonota 0. Obmedzenia depresívnymi symptómami sú charakterizované od –1 do –4. Analógovo k tomu sa postupoje pri obmedzeniach manickými symptómami: Tu dosahuje škála od +1 do +4.

  Nálada

  Nálada v jednotlivých dňoch sa ohodnocuje pomocou
  takzvanej „vizuálnej analógovej škály: jeden stĺpec, ktorý sa posúva medzi minimálnou a maximálnou hodnotou. Minimálna a maximálna hodnota dňa sa zadávajú zvlášť. Ak bola nálada rovnako stabilná, nie je tu žiaden rozdiel. Ak ale existovali ako dobré tak aj zlé fázy nálady v jeden deň, sa to tu prejaví.

  Lieky

  Tu je dokumentované, aký preparát a v akej dávke bol zobraný. Aj eventuálne vedľajšie účinky tu môžu byť zaznačené.

  Trvanie spánku

  Tu je zadávané trvanie spánku v hodinách.

   

Dotatky

Ako dodatočné informácie môžu byť zadané:

 • Priesmyky nálady
 • Kalendár na plánovanie.
 • V pláne dňa sa môžu prezerať už zadané hodnoty, poprípade zmenené
 • Zvláštne pozitívne alebo negativne udalosti v jednotlivých dňoch (napríklad rodinná oslava, urobená skúška, nehoda, hádka s partnerom, problémy v práci)
 • Ďalej môžu byť zaznačené eventuélne dni v hospitalizovanom ošetrení alebo u žien dni ich menštruácie.

Ako aj v klasickom kalendári aj tu sa dá listovať dopredu a naspäť. V pravidelných odstupoch nasleduje po stlačení jedného tlačítka prenos nazbieraných dát na centrálny server. Tento pošle pbratom prehľadné graficke vyhodnotenie účastinkovy naspäť.