Výhody

Výhody Palm LifeChart

Metodika LifeChart ponúka už v papierovej forme mnoho aspektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na život s bipolárnou poruchou. Prenesením tejto metódy z papierovej formy na elektronické médium – Palm sa tento úžitok ešte zväčšuje:

Kontrola priebehu:

Kontinuálna dokumentácia k lepšiemu porozumeniu vlastného priebehu bipolárnej poruchy:

Ako sa dostane človek z vyrovnanej nálady do ťažkej depresívnej alebo manickej fázy?

Často vie človek ako postihnutý, kedy bola epizóda naozaj zlá a odkedy približne sa to zlepšovalo. Ťažšie to je ale s časom predtým a potom – s prechodmi. Ale tento čas je často obzvlášť dôležitý na rozpoznanie vyvolávacích faktorov a charakteristického vzoru fáz. Mnohým postihnutým sa darí pomocou Palm LifeChart nájsť vlastné „skoré varovné symptómy“. Tak dokážu mnohí už na základe redukovaného trvania spánku rozpoznať hroziacu manickú fázu a podniknúť proti tomu opatrenia. 2/3 používateľov rozpoznajú pomocou programom skôr hroziacu epizódu. Obzvlášť užitočný je program pre ľudí, ktorí sú postihnutý jednou a viacerými epizódami počas roka.

Palm LifeChart tým môže prispieť k individuálnemu vysoriadaniu sa s bipolárnou poruchou a jej vplyvmi na všedný den a plánovanie života.

Optimalizácia terapie

Kontinuálna dokumentácia ako pomoc pre postihnutých ako aj lekárky a lekárov k ošetrovaniu bipolárnej poruchy: Pomocou Palm LifeChart – grafík sa podarí rýcho získať dlhodobý prehľad o formách ošetrovania a trvana medikácie: Ako dlho sa bral ktorý liek, ako dlho to šlo bez neho a kedy bola prípadne nutná hospitalizácia. Pomocou PLC sa dá odhadnúť účinnosť a trvácnosť určitého ošetrovania. Taktiež vedľajšie účinky a lieková terapia môžu byť sledované. Ak sa musí konať zmena lekára, nemusí sa znovu pracne „rozprávať všetko od začiatku“, ale grafické  vyhodnotenia môžu byť použité ako „prenosný elektronický chorobopis“ Je to jednoduchšie pre pacienta a pre lekára.

Feasibility02

Popritom dokumentuje PLC, ako sa darilo pacientovi v čase medzi jednotlivými návštevami lekára. Pri návšteve lekára dostane lekár vždy len momentálny záznam o stave. Nálada predchádzajúcich dní a týždňov sa často pritom dostáva do pozadia. Pretože človek si nedokáže tak dobre spomenúť a pretože po určitom čase sa všetko berie „menej tragicky“. Takto môže vzniknúť domnenie, že sa dotyčný cíti celý čas tak ako počas návštevy lekára. Ale to že pacient bol medzičasom obmedzený ťažkými manickými alebo depresívnymi symptómami, že by vôbec nemohol prísť, sa dostáva možno do pozadia. Preto je dôležité získať prehľad, ako sa má pacient väčšinu času, keď práve nebol u lekára. Pomocou  Palm LifeCharts sa takýto prehľad podarí.

Plusfaktor Palm

Palm ako faktor prinášajúci zjednodušujúce a ďalšie výhody:

Elektronické spracovanie dát má zjednodušovať: Ako v súkromnej tak aj v lekárskej dokumentácii. Obe strany potrebujú s PLC menej námahy k získavaniu a správe dát. Nemusia byť uchovavané žiadne papierové formuláre, ale založí sa na vašom PC jednoducho súbor, v ktorom budú jednotlivé vyhodnotenia napríklad mesačne uložené do pamäte.

Odhliadnuc od toho, veľa používateľov  používanie Palmu baví.

Viac ako 70% doterajších používateľov zdôrazňuje, že čerpajú veľké alebo  veľmi veľké výhody z Palm LifeChart.

Zadávanie do prehľadného a graficky zodpovedne vytvoreného programu zväčšuje ako ochotu tak aj chuť na každodennú dokumentáciu.