Úcast´

Účasť

Program Palm LifeChart (PLC) ponúka k voľnému používaniu Nemecká spločnosť pre bipolárne poruchy.

Táto ponuka sa obracia na ľudí, ktorí majú záujem na dlhodobejšom pozorovaní ich bipolárnej poruchy a chcejú na to využívať moderné elektronické médium.

Pred používaním elektronického denníka je výhodou, ak sa predtým už používala papierová verzia, aby dotyčný  s LifeChart – metódou už bol oboznámený.

Ochrana dát:

Zadávania denníka do programu PLC predstavujú veľmi osobné informácie.

Keďže tieto sú prenášané ku nám cez internet a my zasielame vyhodnotenie tiež emailom, odporúča sa anonymná účasť.

K týmto dátam ma prístup len používateľ sám a v anonymnej forme pracovná skupina Nové média. Táto používa dáta podľa zákonov o ochrane dát vrámci výskumného projektu.

Pritom sa jedná napríklad o pozorovanie a vyhodnocovanie dlhodobých priebehov pri rôznych  terapiách.

Technickcé predoklady pre účasť:

  • mať Palm (najlepšie s USB-rozhraním), PocketPC, Treo/Handspring alebo bežný počítač (Windows, Linux, Mac).
  • Budete potrebovať modem alebo prístup k PC s USB-rozhraním a prístupom k internetu.
  • K prenosu dát sa vyžaduje emailová adresa.
    Túto si v prípade potreby môžete zdarma zriadiť na www.bipolar.de .

Radi sme Vám k dispozícii k zodpovedaniu ďalších otázok alebo k osobnému alebo telefonickému rozhovoru.

Napíšte nám Email alebo nám zavolajte  (10-18 hod / +49 761 2020460).

Tešíme sa na nadviazanie kontaktu s Vami!