Linky

Linky:

http://www.DGBS.de

Stránky Nemeckej spoločnosti pre bipolárne poruchy e.V. Práca pre verejnosť a informácie pre postihnutých, profesionálov a príbuzných. Aktuálne informácie k diagnostike, terapii a výskumu. Okrem toho odkazy na literatúru a množstvo rôznych kontaktných adries.


http://www.manic-depressive.de

Oficiálne fórum DGBS e.V. Výmena postihnutých a príbuzných k terapiám a skúsenostiam zo všedného dňa. Otvorené a často frekventované fórum k úplne rozlišným témam vrámci bipolárnych porúch.


http://www.bipolarnews.org

Anglická stránka k novým vývojom vo výskumnej oblasti bipolárnych porúch. Bipolar Network News, podrobné Online- noviny pre postihnutých. Okrem toho informácie k základom a používaniu  LifeChart – metodiky.